Tot 15 maart 2021 geen veranderingen in de meeste hieronder aangegeven Corona maatregelen. 

 

 

Zoals u weet zijn de Corona maatregelen vanaf 14 december 2020 aangescherpt.

De belangrijkste maatregelen zetten wij hier voor u op een rij.

 • Op de eigen tuin worden niet meer dan 1 volwassen gasten toegelaten.
 • In ons tuinpark zijn de wandelpaden relatief smal. Neem dit in acht bij uw bezoek, bij het wandelen en het elkaar passeren.
 • Doe bij een tegenligger op de paden als eerste een stap terug.
 • Kantine/clubhuis blijft voorlopig gesloten. 
 • Tot in ieder geval 19 januari 2021 worden er geen tuinhuisjes getaxeerd.
 • Wees solidair en blijf vriendelijk.

Regels voor hygiëne

 • Was vaak uw handen
  • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, en natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.

Regels voor 1,5 meter afstand houden

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels of andere gebouwen en op het werk. Mensen die tot één huishouden behoren, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Mensen die samen op één adres wonen, hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren. Ook uitgezonderd is bijvoorbeeld het ondersteunen van hulpbehoevenden, zoals het duwen van een rolstoel.
  • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.

Voor meer informatie kunt u altijd de website van de Rijksoverheid of het RIVM raadplegen.

 

Oudere berichtgeving

Per 19 augustus heeft de Bond van Volkstuinders de coronamaatregelen aangescherpt voor alle tuinparken. De belangrijkste maatregelen zetten we hier op een rij. Daaronder is de volledige brief van de Bond gepubliceerd. 

 • Op de eigen tuin worden niet meer dan 6 volwassen gasten toegelaten.
 • Het maximum van 6 gasten geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 6 gasten binnen op 1,5 meter afstand onmogelijk.
 • Hou zittend of stilstaand tenminste 1,5 meter afstand
 • In ons tuinpark zijn de wandelpaden relatief smal. Neem dit in acht bij uw bezoek, bij het wandelen en het elkaar passeren
 • Doe bij een tegenligger op de paden als eerste een stap terug.
 • Kantines blijven voorlopig gesloten.
 • Wees solidair en blijf vriendelijk.

Bron: Bond van Volkstuinders

Update Corona maatregelen 19 augustus 2020

Dinsdag 18 augustus, is er opnieuw een persconferentie van de regering geweest en heeft de burgemeester van Amsterdam haar zorg over de toename van het aantal besmettingen in de stad uit gesproken. Hoewel de beide optredens nog niet geleid hebben tot veel extra maatregelen, is het duidelijk dat de situatie in onze regio zich niet goed ontwikkelt.

Helaas is ook op een van onze tuinparken een besmette persoon in een kantine aanwezig geweest. Het betreffende tuinpark zal daarover de tuinders informeren.

Voor het bondsbestuur is deze besmetting en de toename van de besmettingen in de stad aanleiding om opnieuw de kantines/clubhuizen te sluiten. Onze kantines/clubhuizen zijn toch een soort huiskamers en geen professionele horecagelegenheden waardoor het controleren en handhaven van de maatregelen (1,5 meter afstand, handen wassen, thuis blijven bij klachten en administreren wie er binnen zijn) erg moeilijk zijn.

Wij hebben moeten constateren dat in verschillende kantines/clubhuizen de regels door tuinders worden overtreden.

Wij willen voorkomen dat straks de volkstuinparken genoemd gaan worden als een van de besmettingsbronnen.

Nu de vakantieperiode in onze regio voorbij is, heeft dit gelukkig minder gevolgen dan in het hoogseizoen.

Vanaf heden gelden daarom de volgende regels op de tuinparken:

De kantines/clubhuizen gaan dicht.

Op de eigen tuin worden niet meer dan 6 volwassen gasten toegelaten. Dit geldt voor buiten. De afmetingen van onze tuinhuizen maken het ontvangen van 6 gasten op 1,5 meter afstand onmogelijk.

Overal wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

Op deze wijze hopen we te voorkomen dat er op onze tuinparken meer besmettingen zullen plaatsvinden.