van winterbewoning

U kunt uw lidmaatschap opzeggen met het beeindigingsformulier dat u hieronder kunt downloaden. Stuur het ingevulde formulier vervolgens per mail naar het bestuur bestuur@tuinparktigeno.nl. 

Nadat uw opzegging is verwerkt zullen uw tuin en huisje getaxeerd worden. De taxatie hoeft u niet zelf aan te vragen. Het bestuur geeft het verzoek om taxatie door aan de bouwcommissie. In de regel vinden de taxaties plaats op de 2de zaterdag van de maand in de maanden maart tot en met november.