winterbewoning

U dient uw lidmaatschap te beëindigen alvorens u over kunt gaan tot de aanvraag van een taxatie.

Een taxatie van uw tuinhuis en tuin kunt u vervolgens aanvragen bij bouwzaken@tuinparktigeno.nl

Zodra uw mail is ontvangen door de bouwcommissie wordt u op de hoogte gehouden van de planning. In de regel vinden de taxaties plaats op de 2de zaterdag van de maand.