Zondag 27 november jl., hebben Sint Nicolaas en zijn trouwste Pieten weer een bezoek gebracht aan ons tuinpark. Op de rode trekker en de aanhangwagen maakten ze er een feestelijke entree van.

Nieuw was dat we onze buren van tuinpark De Eendracht hadden benaderd om erbij te zijn.

Ruim 40 kinderen hadden zich aangemeld (waarvan 12 van de Eendracht) en van te voren hun verlanglijstje ingeleverd. Maar of ze de gewenste cadeautjes zouden ontvangen, was natuurlijk de spannende vraag.

Zo had Kayleigh om een dartbord voor in het jeugdhonk van Tigeno gevraagd. Tot haar grote blijdschap werd haar wens gehonoreerd en mocht ze een mooi dartbord in ontvangt nemen.