Op zaterdag 13 maart wordt het water weer aangesloten.

Controleer of de afsluiters gesloten zijn. Mocht er lekkage zijn ontstaan door de vorst dan voorkomt u daarmee een hoop ellende. Water kosten bij lekkage worden doorberekend.

Legt u de putdeksel op zaterdag de 13e maart open zodat gecontroleerd kan worden op defecte hoofdleidingen en meter.

Wij vragen u aanwezig te zijn op uw tuin. Kunt u niet aanwezig zijn, draagt u dan zorg voor de gesloten afsluiters en de open putdeksel en meldt u af door een mail te sturen.

Instructies

AANSLUITEN

Voordat u de hoofd kraan opent moet u alles weer monteren wat u heeft los gemaakt.

Laat daarna het water 5 minuten doorstromen, mogelijk is het water even blauw/groenig. Dit is een koper oxide, Gedurende de winter is de leiding licht gaan oxideren door de lucht die in de

leiding zat door het leeg lopen Als het reservoir van het toilet is vol gelopen en alle kranen weer dicht zijn gedraaid, kijk dan even naar uw watermeter en controleer of deze stil staat. Draait de watermeter nog, dan is er waarschijnlijk ergens een lek of een klemkoppeling uit elkaar geschoven. Als u de geiser gebruikt en bij het dichtdraaien de geiser nog even blijft na branden zit er ergens in uw warm- waterleiding een lucht bel. Het is een kwestie van even de kraan in b.v. de badkamer open draaien en het lucht er uit laten lopen.

Wat staat er in de reglement van de Bond van volkstuinders

onder artikel 9. overige verplichtingen onder kopje 5.

Lekkages aan waterleidingen onmiddellijk melden aan het bestuur. Door de lid aangerichte beschadiging van de hoofdleiding of andere onderdelen van het waterleidingnet, zullen op kosten van de betreffende lid worden gerepareerd.

Taken en verantwoordelijkheden van de tuinders bij gebruik van de waterleiding in de herfst/winter

Winterbewoners en/of tuinders die in de herfst/winter graag op de tuin zijn en zolang mogelijk van water willen genieten zijn zelf verantwoordelijk voor het isoleren en afsluiten van hun waterleiding in geval van vorst.

Winterbewoners en/of tuinders die in de herfst/winter op de tuin zijn en hun waterleiding niet hebben afgesloten laten dit voor 31 oktober 2020 weten via een mail aan het bestuur.

In geval van schade

Als er schade ontstaat bij tuinders die geen melding hebben gedaan voor herfst/winter watergebruik, is in de eerste instantie de tuinder zelf verantwoordelijk voor de schade tenzij anders bewezen kan worden