Algemeen werk t/m 75 jaar

Een belangrijke pijler van het lidmaatschap als tuinder bij Tigeno is dat elke tuinder maandelijks verplichte werkzaamheden uitvoert voor het onderhoud aan eigen tuin en voor het tuinpark in het algemeen. Dit maakt het mogelijk om de jaarlijkse (onderhouds-) kosten van het tuinpark en dus uw jaarlijkse contributie te minimaliseren.

Tuinders verplicht de algemene werkzaamheden waar men voor is ingedeeld uit te voeren t/m de leeftijd van 75 jaar. Tot 2016 was dat 70 jaar. Daarna is door de Bond besloten de leeftijd te vrerhogen naar 75 jaar. Dit is van toepassing op alle tuinparken in Amsterdam.

Overgangsregeling

Om een aantal van onze oudere tuinders tegemoet te komen heeft het Bestuur besloten een overgangsregeling vanaf 2016 in te laten gaan. Dat betekent dat de regeling gefaseerd in gaat voor tuinders die in 2016 hun 66ste verjaardag (en ouder) vieren. De fasering ziet er als volgt uit:

  • Wordt u 65 (en jonger) in 2016 dan doet u de algemene werkzaamheden t/m uw 75ste
  • Wordt u 66 in 2016 dan doet u de algemene werkzaamheden t/m uw 74ste
  • Wordt u 67 in 2016 dan doet u de algemene werkzaamheden t/m uw 73ste
  • Wordt u 68 in 2016 dan doet u de algemene werkzaamheden t/m uw 72ste
  • Wordt u 69 in 2016 dan doet u de algemene werkzaamheden t/m uw 71ste 

En voor tuinders die in 2016 70 jaar worden geldt dat deze algemene werkzaamheden moeten verrichten tot de leeftijd van 70 jaar is bereikt. Voor alle andere tuinders die in 2016 jonger dan 65 jaar zijn zullen alle toekomstige, algemene verplichte werkzaamheden gelden t/m het 75ste levensjaar.

Voor meer informatie over het uitvoeren van de werkzaamheden t/m 75 jaar is meer te vinden in de Statuten en Reglementen van de BVV, Tuinreglement, artikel 11 lid 3.