Aangifte of een melding doen?

Helaas komt het soms voor dat er wordt ingebroken in een auto of tuinhuis. Ook zijn er soms meldingen van vernieling of diefstal van autos, scooters of diefstal van kinderfietsen.

Zonder aangifte of een melding kan het bestuur van Tigeno geen maatregelen treffen.

Wij willen u daarom dringend vragen om bij dit soort incidenten aangifte/melding te doen bij de politie en dit te laten weten aan het bestuur. Met een dossier opgebouwd namens de tuinders van Tigeno, kunnen wij uw belangen beter behartigen.

mail: bestuur@tuinparktigeno.nl