Verzekeringen

Tuinders zijn voor een aantal zaken collectief verzekerd via de Bond van Volkstuinders. De Polisvoorwaarden en het schadeformulier zijn beschikbaar op de website van de Bond van Volkstuinders. Om er voor te zorgen dat u altijd beschikking heeft over de meest recente polisvoorwaarden en schadeformulier, plaatsen we de formulieren niet hier op de website. In plaats daarvan verwijzen we je naar de verzekeringen pagina van de Bond van Volkstuinders: https://www.bondvanvolkstuinders.nl/ik-ben-tuinder/praktische-informatie/.

Onder het kopje ‘Verzekeringen en melding schades’ staan de polisvoorwaarden en kan het schadeformulier worden gedownload. Dit schadeformulier kan vervolgens naar bestuur@tuinparktigeno.nl worden gestuurd. Je kunt het ook zelf uploaden via het Mijn Tuin platform van de Bond.