Vacatures

Tuinpark Tigeno is een vereniging. De leden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het hele tuinpark. Het beheren en verfraaien van ons tuinpark vraagt veel inzet. Het beheren van het algemeen groen, bemensing van bestuur en commissies, bijdragen aan de publieke functie die alle tuinpaken in Amsterdam hebben, onderhoud van de gemeenschappelijke gebouwen en gereedschap. Het zijn maar een paar voorbeelden van het werk waarvoor we als leden van Tigeno gezamenlijk de handen ineen moeten slaan..

We roepen je als tuinder op je op te geven voor de openstaande vacatures. Heb je interesse dan kunt u een mailtje sturen naar bestuur@tuinparktigeno.nl.

Penningmeester

Heb je de financiële huishouding graag op orde en houd je ervan om overzicht te hebben over de geldstromen? Wil je op dit vlak een bijdrage leveren? Dan ben je de juiste persoon om deze vacature te vervullen. Je werkt samen met de 2e penningmeester. In goed overleg worden de taken verdeeld. Je houdt in samenwerking met de 2e penningmeester controle op de inkomsten en uitgaven tegenover de begroting en doet daar regelmatig verslag van aan de bestuursvergadering. Op de voorjaars ALV presenteer je de Jaarrekening van het afgelopen jaar. Op de najaars ALV presenteer je de begroting.

2e Bestuurslid Groen

Natuurherstel, Biodiversiteit en Natuurlijk tuinieren sluiten aan bij jouw visie en passie voor groen. Je hebt aandacht voor de vele verschillende manieren van tuinieren op ons park. Je houdt de publieke functie van het park helder voor ogen en zet je in om verder te werken aan de noodzakelijke vernieuwing. Dat doe je samen met de nieuw op te zetten werkgroep Natuurlijk Tuinieren en de bestaande Werkploegen en Werkploegleiders. Je inventariseert knelpunten, begroot voor zover nodig en onderhoudt de contacten met de hovenier voor het noodzakelijke onderhoud van de bomen. Je moedigt de onderlinge samenwerking verder aan waardoor er een gesmeerd lopende motor ontstaat achter het Meerjaren GroenPlan voor vernieuwing.

Bestuurslid Bouwzaken

Je vindt het leuk om je te verdiepen in de bouwvoorschriften zoals opgesteld door de Bond. Je bent het aanspreekpunt voor de Bouw- en taxatiecommissie en werkt in nauw overleg samen om de uitvoering van de bouwvoorschriften, taxaties en ook het verwerken van aanvragen voor bouwvergunningen soepel te laten verlopen. Je geeft helder uitleg over de bouwvoorschriften. Je houdt ervan om tuinders op weg te helpen bij het uitvoeren van hun wensen en ideeën over hun bouwsels en streeft naar de best mogelijk oplossing. Ook veiligheid van bouwsels op het park heeft jouw aandacht. Als bestuurder Bouwzaken houd je ook het Meerjaren Onderhoudsplan van de gemeenschappelijke gebouwen in de gaten.

Commissie Toegankelijke Tuinparken 2X

Er worden meerdere tuinders gezocht die samen de Commissie Toegankelijke tuinparken willen opzetten. Als onderdeel van de afspraken tussen de gemeente enerzijds en de Bond en tuinparken anderzijds, hebben tuinparken de opgave om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan hun omgeving. Op Tigeno gebeurt al veel dat onder de maatschappelijke bijdrage valt. Denk bijvoorbeeld aan de Imker, Het Voedselbos, de Heemtuin en de Vlindertuin. Dit is door een aantal mensen al een keer in kaart gebracht. Maar de activiteiten moeten worden opgetekend in een samenhangend Plan Maatschappelijke Bijdrage. Daarnaast kunnen er ook nieuwe plannen en activiteiten ontwikkeld worden. Wil je hieraan meewerken? Meld je dan aan voor de Commissie Maatschappelijke Bijdrage.

Team Natuurlijk Tuinieren

Steeds meer tuinparken doen mee met het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN. Als we hier op Tigeno ook mee aan de slag willen, hebben we een team van enthousiastelingen nodig die dit wil trekken. De nieuw op te zetten Werkgroep Natuurlijk Tuinieren wordt de inspiratiebron die dringend nodig is om de vereiste vernieuwing tot stand te brengen. Je hebt een voorliefde voor Natuurlijk Tuinieren en je weet dat er geduld nodig is om de natuur de tijd te gunnen om in evenwicht te komen. Samen met de andere werkgroepleden, heb je zin in de uitdaging om het natuurlijk Tuinieren onder de aandacht te brengen in de hoop dat steeds meer tuinders hiervoor warm gaan lopen. Door samen te werken met de Werkploegen en kennis te delen, help je mee aan het creëren van een gezonde bodem en biodiversiteit. Ben jij een groenliefhebber op ons park die nu een kans ziet om je passie tot volle bloei te laten komen? Meld je dan aan voor de Werkgroep Natuurlijk Tuinieren. Als werkgroep vorm je een drijvende kracht om het Meerjaren Groenplan voor vernieuwing verder te helpen vormgeven en uitvoeren.

2e Penningmeester

Heb je de financiële huishouding graag op orde en houd je ervan om overzicht te hebben over de geldstromen? Wil je op dit vlak een bijdrage leveren? Dan ben je de juiste persoon om deze vacature te vervullen. Je vervangt op termijn de eerste penningmeester. In goed overleg worden de taken verdeeld. Je houdt in samenwerking met de eerste penningmeester controle op de inkomsten en uitgaven tegenover de begroting en doet daar regelmatig verslag van aan de bestuursvergadering.

2e Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van het tuinpark naar zowel de tuinders als de buitenwacht. Dit betekent dat je veel in gesprek bent met tuinders. Dit doe je samen met de 1e voorzitter. De taken worden in goed overleg verdeeld. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het voorzitten van de bestuursvergadering en Algemene Ledenvergadering.

Algemeen bestuurslid

Jij houdt van teamwerk en pakt op wat er nodig is. Je hebt overzicht en bent communicatief sterk, je houdt van coördineren en weet de tuinders te vinden en te enthousiasmeren om de nodige klussen te klaren. Doordat je geen vaste portefeuille hebt, kan je – in samenspraak met de andere bestuursleden – je richten op die thema’s die jij belangrijk vindt voor het tuinpark.

Kascommissie 2X

Deze functie kost niet veel tijd, maar is wel van grote betekenis. Een financiële achtergrond is niet nodig. Affiniteit met financiën, enig gevoel voor cijfers en nauwkeurigheid is wel van belang. De kascommissie controleert de boekhouding van de Vereniging. Je werkt nauw samen met de penningmeester en brengt verslag uit aan de ledenvergadering. Een checklist helpt je bij deze taak op weg.

Kennis delen composteren

Lid Tuincommissie

2e secretaris

Sinds kort mogen we geen tuinafval meer storten op het Bomeneiland. Daarom moeten we op zoek naar andere manieren om met ons groenafval om te gaan. Heb jij kennis van composteren en vind je het leuk dat te delen. Lijkt het je leuk mee te denken over het opstellen van een composteerplan? Meld je dan aan.

Wij zijn op zoek naar een enthousiast lid voor de Tuincommissie. De Tuincommissie draagt bij aan de groenbeleving op het tuinpark. Om ons tuinpark er verzorgd en netjes uit te laten zien zijn er een aantal regels die wij als tuinder moeten naleven waar het gaat om tuinen, heggen en paden. Ook het onderhouden van groenstroken, algemeen groen en werkzaamheden aan onze gebouwen door de werkploegen, zijn een vast onderdeel van het onderhoud van ons tuinpark. De coördinatie hiervan en het toezicht hierop wordt gehouden door de tuincommissie. Zo wordt maandelijks de tuincontrole gedaan, wordt de administratie bijgehouden voor de aanwezigheid van werkploegen en de boete administratie bijgehouden wanneer niet is voldaan aan de verplichte tuincontrole items of werkploeguren.

Andere taken van de tuincommissie zijn het taxeren van de tuin bij verkoop en inventariseren, controleren van en zorg dragen voor het toegankelijk houden van het tuinpark voor hulpdiensten.

De tuincommissie voert de 1e zaterdag van de maand in de periode 1 april t/m 31 oktober controles uit en taxeert de 2e zaterdag van de maand in de periode 1 maart t/m 30 november.

De secretaris draagt zorg voor het goed verlopen van het bestuurlijk proces. Dit doe je samen met de 1e secretaris. De taken worden in goed overleg verdeeld. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het versturen van de agenda en stukken voor de bestuursvergadering en de Algemene Ledenvergadering en het bijhouden van de notulen. Daarnaast houden jullie samen met de andere bestuursleden de correspondentie bij. Samen met de voorzitter en de penningmeester zijn jullie aanspreekpunten voor de Bond van Volkstuinders.

Foto: Noah Silliman via Unsplash