Vacatures

Tuinpark Tigeno is een vereniging. De leden zijn samen verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het hele tuinpark. Het beheren en verfraaien van ons tuinpark vraagt veel inzet. Het beheren van het algemeen groen, bemensing van bestuur en commissies, bijdragen aan de publieke functie die alle tuinpaken in Amsterdam hebben, onderhoud van de gemeenschappelijke gebouwen en gereedschap. Het zijn maar een paar voorbeelden van het werk waarvoor we als leden van Tigeno gezamenlijk gezamenlijk de handen ineen moeten slaan..

We roepen je als tuinder op je op te geven voor de openstaande vacatures. Heb je interesse dan kunt u een mailtje sturen naar bestuur@tuinparktigeno.nl.

Werkploegleider 1X

Het gemeenschappelijk groen is verdeeld in 4 groenzones op het park. De Werkploegleider stemt af met de commissie Groen en weet wat er in de groenzone moet gebeuren. Samen met de leden van de werkploeg, werk je aan het onderhoud van het gemeenschappelijk groen volgens het Meerjaren Groenplan. Je houdt de presentielijsten en gewerkte uren bij en zorgt ervoor dat het gebruikte gereedschap weer wordt ingeleverd. Je bent flexibel en hebt oog voor de verschillende mogelijkheden van elke tuinder die meewerkt in jouw groenregio.

Bestuurslid Groen

Natuurherstel, Biodiversiteit en Natuurlijk tuinieren sluiten aan bij jouw visie en passie voor groen. Je hebt aandacht voor de vele verschillende manieren van tuinieren op ons park. Je houdt de publieke functie van het park helder voor ogen en zet je in om verder te werken aan de noodzakelijke vernieuwing. Dat doe je samen met de nieuw op te zetten werkgroep Natuurlijk Tuinieren en de bestaande Werkploegen en Werkploegleiders. Je inventariseert knelpunten, begroot voor zover nodig en onderhoudt de contacten met de hovenier voor het noodzakelijke onderhoud van de bomen. Je moedigt de onderlinge samenwerking verder aan waardoor er een gesmeerd lopende motor ontstaat achter het Meerjaren GroenPlan voor vernieuwing.

Bestuurslid Bouwzaken

Je vindt het leuk om je te verdiepen in de bouwvoorschriften zoals opgesteld door de Bond. Je bent het aanspreekpunt voor de Bouw- en taxatiecommissie en werkt in nauw overleg samen om de uitvoering van de bouwvoorschriften, taxaties en ook het verwerken van aanvragen voor bouwvergunningen soepel te laten verlopen. Je geeft helder uitleg over de bouwvoorschriften. Je houdt ervan om tuinders op weg te helpen bij het uitvoeren van hun wensen en ideeën over hun bouwsels en streeft naar de best mogelijk oplossing. Ook veiligheid van bouwsels op het park heeft jouw aandacht. Als bestuurder Bouwzaken houd je ook het Meerjaren Onderhoudsplan van de gemeenschappelijke gebouwen in de gaten.

Commissie Maatschappelijke bijdrage 3X

Er worden meerdere tuinders gezocht die samen de Commissie Maatschappelijk Bijdrage willen opzetten. Als onderdeel van de afspraken tussen de gemeente enerzijds en de Bond en tuinparken anderzijds, hebben tuinparken de opgave om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan hun omgeving. Op Tigeno gebeurt al veel dat onder de maatschappelijke bijdrage valt. Denk bijvoorbeeld aan de Imker, Het Voedselbos, de Heemtuin en de Vlindertuin. Dit is door een aantal mensen al een keer in kaart gebracht. Maar de activiteiten moeten worden opgetekend in een samenhangend Plan Maatschappelijke Bijdrage. Daarnaast kunnen er ook nieuwe plannen en activiteiten ontwikkeld worden. Wil je hieraan meewerken? Meld je dan aan voor de Commissie Maatschappelijke Bijdrage.

Team Natuurlijk Tuinieren

Steeds meer tuinparken doen mee met het Keurmerk Natuurlijk Tuinieren van de AVVN. Als we hier op Tigeno ook mee aan de slag willen, hebben we een team van enthousiastelingen nodig die dit wil trekken. De nieuw op te zetten Werkgroep Natuurlijk Tuinieren wordt de inspiratiebron die dringend nodig is om de vereiste vernieuwing tot stand te brengen. Je hebt een voorliefde voor Natuurlijk Tuinieren en je weet dat er geduld nodig is om de natuur de tijd te gunnen om in evenwicht te komen. Samen met de andere werkgroepleden, heb je zin in de uitdaging om het natuurlijk Tuinieren onder de aandacht te brengen in de hoop dat steeds meer tuinders hiervoor warm gaan lopen. Door samen te werken met de Werkploegen en kennis te delen, help je mee aan het creëren van een gezonde bodem en biodiversiteit. Ben jij een groenliefhebber op ons park die nu een kans ziet om je passie tot volle bloei te laten komen? Meld je dan aan voor de Werkgroep Natuurlijk Tuinieren. Als werkgroep vorm je een drijvende kracht om het Meerjaren Groenplan voor vernieuwing verder te helpen vormgeven en uitvoeren.

2e Penningmeester

Heb je de financiële huishouding graag op orde en houd je ervan om overzicht te hebben over de geldstromen? Wil je op dit vlak een bijdrage leveren? Dan ben je de juiste persoon om deze vacature te vervullen. Je vervangt op termijn de eerste penningmeester. In goed overleg worden de taken verdeeld. Je houdt in samenwerking met de eerste penningmeester controle op de inkomsten en uitgaven tegenover de begroting en doet daar regelmatig verslag van aan de bestuursvergadering.

Schilders (tijdelijk)

Jij bent degene die snapt dat het schilderwerk van onze gebouwen nu echt onderhoud nodig heeft! Uitstellen kan niet langer, omdat onze gebouwen hoognodig tegen verdere inwerking van de elementen beschermd moeten worden. Ben je bereid om een bijdrage te leveren aan dat onderhoud samen met een ander schildermaatje? Laat het dan snel weten.

Algemeen bestuurslid

Jij houdt van teamwerk en pakt op wat er nodig is. Je hebt overzicht en bent communicatief sterk, je houdt van coördineren en weet de tuinders te vinden en te enthousiasmeren om de nodige klussen te klaren. Doordat je geen vaste portefeuille hebt, kan je – in samenspraak met de andere bestuursleden – je richten op die thema’s die jij belangrijk vindt voor het tuinpark.

Kascommissie 2X

Deze functie kost niet veel tijd, maar is wel van grote betekenis. Een financiële achtergrond is niet nodig. Affiniteit met financiën, enig gevoel voor cijfers en nauwkeurigheid is wel van belang. De kascommissie controleert de boekhouding van de Vereniging. Je werkt nauw samen met de penningmeester en brengt verslag uit aan de ledenvergadering. Een checklist helpt je bij deze taak op weg.

Kennis delen composteren

Lid Groencommissie

Sinds kort mogen we geen tuinafval meer storten op het Bomeneiland. Daarom moeten we op zoek naar andere manieren om met ons groenafval om te gaan. Heb jij kennis van composteren en vind je het leuk dat te delen. Lijkt het je leuk mee te denken over het opstellen van een composteerplan? Meld je dan aan.

Foto: Noah Silliman via Unsplash