Wat is winterbewoning

Het is niet toegestaan om in de winter op ‘s nachts op de tuin te verblijven. Uitzondering hierop vormen de Winterbewoners. In het winterseizoen kunnen minimaal drie en maximaal tien tuinders dispensatie krijgen om op hun tuin te overnachten. Deze zogenoemde winterbewoning draagt bij aan de (sociale) veiligheid op ons tuinpark. Voor tuinders zonder toestemming voor winterbewoning is het niet toegestaan om ‘s nachts op de tuin te verblijven in de periode van 1 november tot 1 april. Onder nachtverblijf wordt verstaan aanwezigheid op de tuin en/of het tuinpark tussen 22.00 ‘s avonds en 07.00 ‘s ochtends.

Aanvragen winterbewoning

De aanvraag voor winterbewoning loopt via het Tigeno bestuur. Het bestuur stuurt de aanvragen door naar de Bond van Volkstuinders. De Bond besluit of de aanvraag wordt toegekend. Voor de aanvraag heeft u een uittreksel van het bevolkingsregister nodig en dient u het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen. Het formulier kunt u downloaden via onderstaande knop.

Voor het winterseizoen 2023-2024 kunt voor 16 september een aanvraag indien voor winterbewoning. Volg hiervoor de volgende stappen:

Stappenplan aanvraag winterbewoning:

1. Vraag een uittreksel van het bevolkingsregister aan bij uw gemeente. Dit kan vaak digitaal. Een aanvraag van het uittreksel kan tot wel vijf werkdagen duren, wacht dus niet te lang.

2. In de bijlage vindt u het aanvraagformulier voor winterbewoning. Vul de vragen op pagina 1 in. Vergeet niet te ondertekenen onderaan pagina 2.

3. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier + het uittreksel van het bevolkingsregister op naar bestuur@tuinparktigeno.nl met ‘Aanvraag winterbewoning’ in de onderwerpregel.

Voorwaarden winterbewoning

Aan winterbewoning zijn voorwaarden verbonden, waaronder:

– Tuinder moet tenminste twee jaar een tuin hebben op Tigeno.

– Tuinder heeft een vast woonadres buiten de tuin, en dit adres staat ook geregistreerd in de basisadministratie van de gemeente.

– Een tuinder kan maximaal 2 aaneengesloten jaren de tuin in de winter bewonen.

– De tuinhuisjes moeten geschikt zijn voor winterbewoning (zie de voorwaarden op het aanvraagformulier die je via bovenstaande knop kunt downloaden).