Waarom uw partner aanmelden?

Wanneer u als partners samen van de tuin geniet, is het verstandig om de partner te registreren. Wanneer de partner niet officieel geregistreerd staat heeft deze geen rechten op de tuin. Dit kan tot heel vervelende situaties leiden mocht er onverhoopt iets met de hoofdtuinder gebeuren.

Het aanmelden van een partner is een saaie administratieve handeling. Maar het kan in de toekomst een hoop zorgen voorkomen. We raden daarom sterk aan dat tuinders die daarvoor in aanmerken komen hun partner registreren.

Stappenplan aanmelden partner:

  1. Controleer of u in aanmerking komt voor partnerschap. Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet is partnerregistratie helaas niet mogelijk. De voorwaarden staan in het Afdelingsreglement onder Artikel 3.
  2. Print het het formulier ‘Tuinregistratieformulier‘ uit en vul het in. Het bestaat uit twee bladzijden, vul deze beide in.
  3. Laat het formulier door beide partners ondertekenen.
  4. U dient een officieel bewijs van uw partnerschap te laten zien. Dit kan een recent uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit blijkt dat u getrouwd bent of een gelijkwaardige overeenkomst heeft zoals geregistreerd partner schap. 
  5. Kom langs bij het inloopspreekuur van het bestuur en het bewijsstuk om het formulier te laten ondertekenen. Het bestuur stuurt het formulier vervolgens naar de Bond.

Het bestuur ondertekent het formulier en stuurt het door naar de Bond van Volkstuinders.

Foto: Rodion Kutsaiev on Unsplash