Nieuwe tuinders

nieuwe tuinders

Tuinieren op Tigeno

Tuinpark Tigeno is een vereniging. De leden zijn samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van het hele tuinpark. Wie tuinder wordt op Tigeno onderhoudt dus niet alleen de eigen tuin. Het betekent ook dat u lid wordt van een vereniging waarin iedereen bijdraagt aan het algemeen belang.

Het beheren en verfraaien van ons tuinpark vraagt veel inzet. Het onderhouden van het algemeen groen, bemensing van bestuur en commissies, bijdragen aan de publieke functie die alle tuinpaken in Amsterdam hebben, onderhoud van de gemeenschappelijke gebouwen en gereedschap. Het zijn maar een paar voorbeelden van het werk waarvoor de leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn. De inzet van leden is daarom niet vrijblijvend. Een bijdrage leveren aan de vereniging is een integraal onderdeel van tuinder zijn op Tigeno.

Inschrijven

Inschrijven kan alleen op de Nieuwe Tuinder bijeenkomsten. Hieronder staat beschreven wat u hiervoor moet doen en op welke data de Nieuwe Tuinder Bijeenkomsten plaatsvinden.

Wachtduur

Wij kunnen niet inschatten hoe lang de wachttijd voor u zal zijn. Houd er rekening mee dat veel aspirant-leden enkele jaren op de wachtlijst staan voor zij een tuin betrekken. De wachtlijst bestaat inmiddels uit 150 aspirant-leden. Het aantal tuinen dat per jaar vrij komt is circa 10.

Wachtlijst

Net als de meeste tuinparken heeft Tigeno een wachtlijst. Als u zich inschrijft bij Tigeno wordt u eerst aspirant-lid. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst.
Wanneer er een tuin vrijkomt, worden alle leden en aspirant-leden hiervan op de hoogte gesteld. Iedereen kan zich aanmelden voor de vrijgekomen tuin. Meestal zijn er meerdere reacties op de aangeboden tuin. Degene met de langste wachttijd heeft dan als eerste de keus. Hierop zijn twee uitzonderingen

  1. Bij het toewijzen van tuinen hebben zittende tuinders die minimaal 2 jaar een tuin hebben, voorrang boven aspirant-leden. De tuin waaruit de zittende tuinder vertrekt, komt dan vrij en zal worden aangeboden.
  2. Wanneer een volktuinenpark dat is aangesloten bij de Bond van Volktuinders wordt opgeheven, hebben deze tuinders die gedwongen moeten vertrekken voorrang bij de andere tuinparken die zijn aangesloten bij de Bond van Volkstuinders

Procedure

Wilt u lid worden van Tigeno met alle lusten en verantwoordelijkheden die daar bij komen kijken dan gaat dat als volgt in zijn werk:

Stap 1: Aspirant-lidmaatschap Bond van Volkstuinders

Tigeno is aangesloten bij de Bond van Volkstuinders. Dit is een koepelorganisatie waar veel tuinparken in Amsterdam en omgeving bij zijn aangesloten. Om lid te kunnen worden van een tuinpark, dient u zich eerst in te schrijven als aspirant-lid bij de Bond van Volkstuinders.

Hoe u lid kunt worden van de Bond leest u op de website van de Bond van Volkstuinders.
– Aan het aspirant-lidmaatschap zijn kosten verbonden. U betaalt Jaarlijks een contributie voor het aspirant-lidmaatschap. Op het moment van schrijven is dat iets meer dan €40,- per jaar. Kijk voor het precieze bedrag op de website van de Bond.
– Lees de voorwaarden voor het aspirant lidmaatschap goed door. Zo geldt bijvoorbeeld dat iedereen die zich (na 12 juni 2021) inschrijft bij de Bond, bij toewijzing van een tuin moeten wonen in de gemeente Amsterdam, Landsmeer, Almere, Ouder-Amstel of Diemen of in Badhoevedorp postcode 1171.

Stap 2: Inschrijven als aspirant-lid bij Tigeno

Inschrijven als aspirant-lid bij Tigeno kan alleen op de Nieuwe Tuinder bijeenkomsten. Deze worden in het voor- en najaar gehouden. Het is niet mogelijk u per e-mail aan te melden.

Voor de inschrijving als aspirant-lid betaald u eenmalig €20,-.

Breng de volgende zaken mee naar de Nieuwe Tuinder bijeenkomst:
Bewijs van inschrijving bij de  Bond van Volkstuinders.
– Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort, rijbewijs)
– €20,- voor de betaling van de eenmalige inschrijfkosten. Let op: betalen kan alleen in cash. Pinnen is niet mogelijk.
– Tijdens de bijeenkomst wordt u gevraagd het inschrijfformulier in te vullen. Naast gegevens die u waarschijnlijk wel uit uw hoofd kent, zoals uw naam en adres, vragen we ook om een e-mailadres en bankrekeningnummer in te vullen. Zorg dus dat u deze informatie bij u heeft.

Data Nieuwe Tuinder bijeenkomsten 2024

De bijeenkomsten vinden plaats in het clubhuis en beginnen om 13.00. De inloop is van 12:45 tot 13:00 uur. Na 13:00 uur sluiten wij de deuren, en is het niet meer mogelijk om deel te nemen aan de bijeenkomst. Het clubhuis vindt u als volgt: Als u bij binnenkomst op het park rechtdoor loopt ziet u het clubhuis vanzelf aan de rechterkant. U kunt ook hier de plattegrond van het tuinpark bekijken.

Zaterdag 6 april 2024, 13.00. Let op, de inloop is van 12.45 tot 13.00. Daarna sluiten wij de deuren en is deelnemen aan de bijeenkomst niet meer mogelijk.

Zaterdag 7 september 2024, 13.00. Let op, de inloop is van 12.45 tot 13.00. Daarna sluiten wij de deuren en is deelnemen aan de bijeenkomst niet meer mogelijk.

Stap 3: Na inschrijving op de wachtlijst

Als u op de wachtlijst staat van TIGENO ontvangt u een mail zodra er tuinhuisjes vrijkomen. Als u interesse heeft in een van de te koop staande tuinhuisjes, kunt u dit
kenbaar maken door te reageren op die mail met vermelding van het desbetreffende tuinnummer. Toewijzing van de tuin aan geïnteresseerden gaat volgens de volgorde en regels zoals beschreven onder het kopje Wachtlijst boven aan deze pagina.

Na uw aanvraag zullen we spoedig terugmailen of u wel of niet in aanmerking komt voor de aankoop. Als u in aanmerking komt, ontvangt u direct ook het taxatierapport en de gegevens van de verkoper.

Vervolgens kunt u zelf een afspraak maken met de verkoper om het huisje te bezichtigen. Wel vragen we u om binnen 5 werkdagen na bezichtiging ons (het
bestuur van TIGENO) uw reactie te geven. Geef het ook door als u het huisje niet wilt.

Stap 4: De overdracht

Voor de officiële overdracht maakt u een afspraak met het bestuur. Zoals bovenaan de deze pagina al benoemd, dienen tuinders van Tigeno een substantiële bijdrage te leveren aan de vereniging. Tijdens deze afspraak wordt besproken welke bijdrage u kunt leveren.

De verkoop van huisjes vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00. In de wintermaanden januari, februari en maart vindt er geen verkoop plaats.

Als u een tuinhuis koopt, wordt u eigenaar van het huisje, eventuele bouwsels en van de beplanting in de tuin. Let op: u bent geen eigenaar van de grond, maar betaalt daarvoor een jaarlijkse contributie/pacht.

Per jaar betaalt u tussen de 800 en 1100 euro (onder meer afhankelijk van de grootte van uw tuin) aan contributie aan de Bond van Volkstuinders. Dit bedrag bestaat uit meerder kosten zoals de huur voor de grond, contributie aan de Bond, verenigingsbijdrage aan Tigeno, verzekeringen en belastingen. Watergeld wordt berekend naar verbruik.