Nieuwe Tuinders

Nieuwe tuinders

Wilt u in aanmerking komen voor een tuin op Tigeno dan dient u lid te zijn van de bond van volkstuinders. Neem het inschrijfformulier van Tigeno mee naar een van de
voorlichtingsbijeenkomsten tezamen met een geldige ID en 20.- euro (contant).

Op 2 oktober 2021 organiseren wij een informatiebijeenkomst voor nieuwe tuinders. Aanvang is om 14:00u in het clubgebouw van ons tuinpark. 

U kunt zich per mail aanmelden via verkoop@tuinparktigeno.nl

Voor de tuinhuizen die in de verkoop komen, hanteren wij momenteel een (lange) wachtlijst. Als u op de wachtlijst staat, krijgt u van ons een mail met daarin de huizen die in de verkoop zijn.