Het Park

Imker

huisje en bloemen

Met veel liefde en kennis van zaken zet Dhr Holkamp zich al decennialang in voor de bijen.

In het voorjaar kunt u bij deze imker van Tigeno heerlijke honing kopen; zolang de voorraad strekt.

Kom gerust een kijkje nemen.

Bijen zijn bestuivers. Als bestuivers zorgen bijen voor een grotere variatie in vruchten en zaden. Die dienen als voedsel voor allerlei dieren en mensen. Zo zijn onze appels en peren ontstaan doordat een bestuiver haar werk heeft gedaan. Dat geldt ook voor tomaten of koffie.


Bijen zijn veel in het nieuws omdat het al jaren niet zo goed gaat met ze. Soorten zijn zeldzaam geworden of zelfs uitgestorven doordat het leefklimaat in ons land enorm is achteruit gegaan. 

We kennen in ons land ongeveer 350 verschillende soorten bijen, onderverdeeld in drie hoofdgroepen:

  Honingbijen – 1 soort

  Solitaire bijen –  ongeveer 330 soorten

  Hommels –  ongeveer 20 soorten

Bijenpark

bijenpark

Bijenpark

Aan de westzijde van ons mooie tuinpark vindt u het bijenpark; er staan daar verscheidene bijenkasten. De bijenvolken die daar huizen dragen bij aan de essentiële taak van de bestuiving van gewassen. Respecteert u de rust die deze nuttige diertjes nodig hebben!

Heemtuin

heemtuin

Heemtuin

Ook aan de westzijde van het park, naast het bijenpark, is de heemtuin. Een werkelijk prachtige oase waar u van de vele planten, struiken en bomen, ook van de rust kan genieten.

Een heemtuin is een kunstmatig landschapselement bedoeld om de inheemse wilde flora en fauna te laten zien. Het begrip is geintroduceerd door Jac. P. Thijsse (1865-1945).

Vlindertuin

heemtuin

Vlindertuin

Aan de oostzijde van het park, bij de zij-ingang is de vlindertuin. Met zorg zijn de heesters en planten uitgezocht die daar bloeien; vlinders hebben een tuin nodig waar veel bloeiende planten staan om nectar uit te drinken. Ook zijn er in de vlindertuin beschutte plekjes en staan er waardplanten, waar de rupsen van eten.

Dieren

musje

Vogels, eenden, ganzen, reigers, hazen, muizen, konijnen, kikkers, padden, slamander, uilen, libellen en nog veel meer.

kikker
libelle

Wilde tuinen