Verkoop

Blauw huisje met bankje er voor

Opzeggen lidmaatschap

U kunt uw lidmaatschap opzeggen met het be√ęindigingsformulier dat u hieronder kunt downloaden middels de groene knop. Stuur het ingevulde formulier vervolgens per mail naar het bestuur bestuur@tuinparktigeno.nl. 

Nadat uw opzegging is verwerkt zullen uw tuin en huisje getaxeerd worden. De taxatie hoeft u niet zelf aan te vragen. Het bestuur geeft het verzoek om taxatie door aan de bouwcommissie. In de regel vinden de taxaties plaats op de 2de zaterdag van de maand in de maanden maart tot en met november.

Verkoopproces

Leden en aspirantleden worden via de mail op de hoogte gesteld van huisjes die in de verkoop gaan. Leden en aspirantleden kunnen hun interesse kenbaar maken door op de mail te reageren.

Verkoop

De verkoop van huisjes vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00. In de wintermaanden januari, februari en maart vindt er geen verkoop plaats.

Prijs van het huisje

De prijs van het huisje wordt vastgesteld op basis van het taxatierapport. Dit gebeurd op basis van regels van de Bond. Over de prijs kan niet worden onderhandeld.

Verkoop inboedel

De zittende tuinder kan (een deel van) de inboedel ter verkoop aanbieden aan de nieuwe tuinder. De nieuwe tuinder is niet verplicht de inboedel over te nemen. Overname van de inboedel is een transactie tussen de zittende en de nieuwe tuinder. Het bestuur en/of de Bond staan geheel buiten deze transactie.