Huishoudelijk afval container open

Huishoudelijk afval dient in vuilniszakken te worden afgevoerd. In de huisvuicontainer mag géén andere afval worden gedeponeerd zoals bijvoorbeeld tuinmeubels, verbouwingsmaterialen, gasflessen etc.  Deze artikelen dient u zelf af te voeren.