Er zijn vacatures voor de tuinders van Tigeno.

Heeft u geen tuin maar u staat ingeschreven bij de bond, ook dan kunt u zich als vrijwilliger inzetten op Tigeno. Laat ons dit weten via de mail bestuur@tuinparktigeno.nl.

Vacatures:

Commissie GROEN

VACATURE x 2

Kascommissie

VACATURE x 2

Bouwcommissie

VACATURE

EHBO-ploeg

VACATURE x 3

Werkgroep Natuurlijk Tuinieren

VACATURE x 2

Werkgroep Uitvoeringsbeleid Gemeente Amsterdam

VACATURE x 2

Mentorschap Nieuwe Tuinders

VACATURE