Meterstanden doorgeven

Elk seizoen neemt u gedurende de maand september de stand van uw watermeter op en geeft u deze uiterlijk 15 oktober door. 

U kunt mailen naar bestuur@tuinparktigeno.nl.

  • het watermeternummer: …..
  • meterstand: ….
  • tuinnummer: ….

Natuurlijk kunt u ook bijgaand formulier invullen en in de brievenbus deponeren.

WATERLEIDING AFSLUITEN & AANSLUITEN

Instructies

Als eigenaar van een tuinhuis bent en blijft u verantwoordelijk voor het winter klaar maken van uw waterleiding.

AFSLUITEN

Het koud water-systeem

Als water bevriest zet water uit en dit gaat met grote krachten gepaard. Hierdoor kan de waterleiding zelf barsten of verbindingen uit elkaar geperst worden. Het is dus belangrijk om voor de winter enkele maatregelen te nemen om schade aan uw systeem te voorkomen.

1) Afsluiten van de hoofdkraan.

2) Het open draaien van de aftapkraan die aan/bij de hoofdkraan zit.

3) De twee aftapkraantjes in de keerklep (zij- en vooraanzicht)

De twee aftapkraantjes (of boutjes) open-/uitdraaien van de keerklep

4) De kraan die het verst verwijderd is van de watermeter open draaien, daarna

stapsgewijs de andere kranen openen richting watermeter. Ook het toilet doorspoelen.

5) Alle kranen dichtdraaien (behalve de verst verwijderde kraan) en daarna de leiding leegblazen.


Dit werkt alleen tot aan de keerklep. Hopelijk heeft u deze zo dicht mogelijk bij de watermeter geplaatst zoals geadviseerd. Het leeg krijgen van de leiding achter de keerklep kan alleen op een natuurlijke manier door lucht in de leiding toe te laten d.m.v. het tweede aftapkraantje in de keerklep en de aftapkraan van de hoofdkraan zodat het water er uit kan lopen. Het leegblazen is een methode om het water uit de leiding te krijgen op plekkenwaar het blijft staan. b.v. als de leiding in een U-vormt loopt. Het kan dan zijn dat het leegblazen niet lukt, want als er een hoogteverschil van meer dan 1 meter moet worden overbrugd. Het is dan zinvol om een T-stuk te plaatsen op het laagste punt met een aftapkraantje.

6) Sluit daarna de kraan en neem de volgende totdat u alle kranen heeft gehad.

7) Sluit daarna alle kranen en houd ook de hoofdkraan gesloten

8) Maak het waterslot in uw wc-pot leeg door b.v. het water met een krant op te deppen.

9) Stop uw put vol met stro of isolatiemateriaal ter voorkoming van beschadiging van uw watermeter.

Het warm water-systeem

Inmiddels is de koud waterleiding leeg en de koud waterkranen staan dicht.

Het leegblazen van de warm waterleiding.

1)Sluit eerst de koud waterkraan achter de geiser .

2)Doe de warm waterkraan die het verst verwijderd is van uw geiser open en de warm waterkraan op uw geiser. Blaas hier op. Hier geldt wel dat wanneer de leiding in een u-bocht loopt, leegblazen moeilijk gaat. Het is handig op het laagste punt een t-stuk te plaatsen met een aftapkraantje of een knelsok die je telkens vast en los schroeft.

3)Draai daarna de kraan dicht en ga door met de volgende kraan.

4)Bij modellen zonder kranen moet de warm waterleiding even losgekoppeld worden

om deze daarna leeg te blazen.

De geiser

Er zijn diverse merken die iets van elkaar afwijken maar het principe blijft hetzelfde. Er zijn modellen mét en zonder kranen. De delen die kwetsbaar zijn in de geiser zijn het membraanhuis en de warmtewisselaar.

  1. Haal de mantel van de geiser. Hiervoor moet je enkele knoppen van de geiser trekken. Onthoud: de koude kraan zit altijd rechts.

2) Sluit gaskraan en waterkraan

3) Draai de temperatuur regelaar helemaal open (koude stand) en de kranen open (indien aanwezig).

4) Draai de schroef eruit. Deze zit ergens achter of een beetje aan de zijkant van het membraanhuis (per merk verschillend). Stop deze in een plastic zakje en bevestig aan de geiser. Doe dit voorzichtig: er zit een veertje met een puntje achter deze schroef!

5) Aan de bovenkant van de brander (deze zit op het membraanhuis) zit de warmtewisselaar: dat is de metaalkleurige kap met aan de bovenkant allemaal lamellen met een soort waterleiding die hier zigzag doorheen loopt. Sommige merken hebben in een van de bochtjes van deze waterleiding een schroef zitten. Schroef deze eruit en als het dan goed is, loopt de geiser leeg. Er zijn ook geisers die geen schroef hebben. Schroef dan de twee aansluitmoeren los die verbonden zijn aan het membraanhuis (gewoon de leidinkjes volgen dan vind je dit vanzelf) en trek deze een beetje los zodat de geiser leeg kan lopen. Wil het water er niet uitlopen dan moet je even blazen op een van de pijpjes (pas op dat je geen straal water in je oor krijgt via het andere pijpje).

AANSLUITEN

Voordat u de hoofdkraan opent moet u alles weer monteren wat u heeft los gemaakt. Laat daarna het water 5 minuten doorstromen, mogelijk is het water even blauw/groenig. Dit is een koper oxide, Gedurende de winter is de leiding licht gaan oxideren door de lucht die in de leiding zat door het leeg lopen Als het reservoir van het toilet is vol gelopen en alle kranen weer dicht zijn gedraaid, kijk dan even naar uw watermeter en controleer of deze stil staat. Draait de watermeter nog, dan is er waarschijnlijk ergens een lek of een klemkoppeling uit elkaar geschoven. Als u de geiser gebruikt en bij het dichtdraaien de geiser nog even blijft na branden zit er ergens in uw warm- waterleiding een lucht bel. Het is een kwestie van even de kraan in b.v. de badkamer open draaien en het lucht er uit laten lopen.

Wat staat er in de reglement van de Bond van volkstuinders?

onder artikel 9. overige verplichtingen onder kopje 5.

Lekkages aan waterleidingen onmiddellijk melden aan het bestuur. Door de lid aangerichte beschadiging van de hoofdleiding of andere onderdelen van het waterleidingnet, zullen op kosten van de betreffende lid worden gerepareerd.

Taken en verantwoordelijkheden van de tuinders bij gebruik van de waterleiding in de herfst/winter.

Winterbewoners en/of tuinders die in de herfst/winter graag op de tuin zijn en zolang mogelijk van water willen genieten zijn zelf verantwoordelijk voor het isoleren en afsluiten van hun waterleiding in geval van vorst.

Winterbewoners en/of tuinders die in de herfst/winter op de tuin zijn en hun waterleiding niet hebben afgesloten laten dit voor 31 oktober 2020 weten via een mail aan het bestuur.

In geval van schade

Als er schade ontstaat bij tuinders die geen melding hebben gedaan voor herfst/winter watergebruik, is in de eerste instantie de tuinder zelf verantwoordelijk voor de schade tenzij anders bewezen kan worden.