Aangezien veiligheid een aandachtsgebied van het bestuur is, zijn vorig jaar de gasslangen en drukregelaars op ons tuinpark gecontroleerd. We zijn echter niet tevreden met de manier waarop dat toen is gegaan. Daarom hebben we besloten om de komende weken opnieuw een controle uit te voeren – in alle tuinen. De eerste controles gaan zaterdag 26 maart van start.

Wilt u ervoor zorgen dat de kist waarin uw gasflessen staan, van slot is? De leden van de bouwcommissie kunnen de controle dan snel en zorgvuldig uitvoeren. Alvast dank voor uw medewerking.

Gasslang

Gasslangen met vaste koppelingen moeten na vier jaar worden vervangen. Na verloop van tijd kunnen er namelijk door uitdroging scheurtjes in de slang ontstaan. Op de gasslang staat het jaartal van productie vermeld of het jaartal waarin de slang uiterlijk vervangen moet worden. Vertoont de gasslang echter na twee jaar al droogtescheurtjes, dan zal deze altijd vervangen moeten worden.

Drukregelaar

De apparatuur die aangesloten is op de gasleiding, heeft een constante gasdruk nodig. Omdat de gasdruk in een fles wisselt met de omgevingstemperatuur, is een goed werkende drukregelaar van essentieel belang. Afhankelijk van het model moet een drukregelaar elke vijf tot tien jaar worden vervangen.
Bespaar niet op veiligheid! Gasslangen en drukregelaars zijn te koop in de winkel van ons tuinpark.

Met vragen over gasslangen of drukregelaars kunt u altijd terecht bij het bestuur.
Ons e-mailadres is bestuur@tuinparktigeno.nl