We zijn begonnen met het langs de paden vervangen van de bestaande verlichting door ledverlichting. Een ledlamp gebruikt veel minder stroom dan de traditionele gloeilampen en TL-balken.

Dat is goed voor het milieu, want door het lage energiegebruik komen minder broeikasgassen vrij, en ook goed voor de portemonnee. Het mes snijdt dus aan twee kanten.

De leden hebben ingestemd met het benodigde budget voor de led-armaturen tijdens de ledenvergadering van 19 november. De kosten verdienen zich binnen een jaar terug.