Bestuur

Betty van Aartsen

Voorzitter

Jan Snoek

Techniek

Petra Bleijenberg

Penningmeester

VACATURE

Groen

Tessel Renzenbrink

Secretaris

VACATURE

Groen

Rita Snoek

Communicatie

VACATURE

Bouwzaken

VACATURE

2e Voorzitter

VACATURE

2e Penningmeester

 

VACATURE

2e Secretaris

Commissies & Werkploegen

Kascommissie

Bouw-taxatiecommissie

Verkoop Tuinhuis

Commissie Verkoop

Commissie Groen

Tuintaxatie & Tuincontrole

Groenploeg A

Groenploeg B

Groenploeg C

Groenploeg D

Water & CV

Bar & Kantine

Elektra

Heemtuin

Verfraaing Groen

Bijenpark

Beheerder Jeugdhonk

Technisch onderhoud (Handy)

Machinepark

Schoonmaak

Winkel & Inkoop

Vlindertuin

Onstspanningscommissie

Vacatures

Interesse? mail naar

bestuur@tuinparktigeno.nl

Commissie GROEN (2X)

Werkploegleider

Kascommissie (2x)

Bouwcommissie (1x)

VERVULD

Elektraploeg (1x)

Werkgroep Maatschappelijke bijdrage (2x)

Mentorschap Nieuwe Tuinders