Jerry Verhagen is student Toegepaste Biologie aan de Aeres Hogeschool in Almere. Voor zijn studie loopt hij een half jaar stage bij de Gemeente Amsterdam en doet hij onderzoek naar de vleermuizen op de Amsterdamse volkstuinparken. Hij heeft 13 tuinparken onderzocht, waaronder ook Tigeno.

Twee keer liep hij omstreeks half elf ’s avonds langs alle paden van ons tuinpark, wat dan komen vleermuizen tot leven. Voorzien van een antenne en een speciaal geluidskastje ging hij ‘op jacht’ naar geluiden van vleermuizen. Overdag slapen vleermuizen in kieren van gebouwen, boomholtes of speciaal gebouwde kasten. Vanaf de avondschemering komen zij naar buiten om te gaan foerageren, baltsen of om te paren.

Van de 21 soorten vleermuizen die in Nederland voorkomen, heeft Jerry 6 soorten waargenomen op de tuinparken. Op alle parken was de Gewone Dwergvleermuis aanwezig. Verder heeft hij ook de Ruige Dwergvleermuis, de Laatvlieger, de Rosse Vleermuis, de Watervleermuis en de Gewone Grootoorvleermuis gesignaleerd.

Als het eindrapport klaar is, zal Jerry ons op de hoogte brengen van de conclusies van het onderzoek en zijn aanbevelingen.